Zpracování s vaším souhlasem

V některých případech může být pro zpracování osobních údajů nezbytný váš souhlas. Souhlas pro taková zpracování udělujete v elektronické formě (zaškrtnutím příslušných políček) nebo v písemné formě. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut elektronicky, slouží jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu záznam o jeho poskytnutí provedený v našich systémech.

1. Marketingové využití údajů, nabízení obchodu a služeb nad rámec přímého marketingu

Rádi bychom vás čas od času oslovili telefonicky, e-mailem, SMS, nebo prostřednictvím zprostředkovatele s novinkami o činnosti, nových produktech, službách a exkluzivních nabídkách společností, které jsou s námi propojené ve skupině VIGO (zejm. Direct Fidoo a.s. a VIGO Alfa s.r.o) nebo se kterými obchodně spolupracujeme (dále jen nabídky).

Tento souhlas zahrnuje předání osobních údajů nezbytných pro vytvoření nabídky Direct Fidoo a.s. a VIGO Alfa s.r.o. Nikomu jinému vaše osobní údaje pro marketingové účely nepředáváme. Aktuální seznam členů skupiny VIGO a obchodních partnerů je uveden na www.direct.cz/osobniudaje.

Nabídky se mohou týkat produktů a služeb finančního sektoru, platebních služeb, pojišťovnictví, ochrany zdraví nebo majetku a dalších podobných nebo souvisejících oblastí.

Osobními údaji, které budeme na základě vašeho souhlasu pro tento účel zpracovávat, jsou jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail).

Vaše osobní údaje budou začleněny do databáze klientů, kterou si pro účely naší činnosti vedeme.

Výše uvedené zpracování osobních údajů zahrnuje profilování, které slouží k tomu, abychom poznali potřeby našich klientů a oslovili je jen s takovými nabídkami, které dávají smysl a mohou je zajímat.

Udělení vašeho souhlasu pro účely informování o činnosti a nabídkách produktů a služeb společnosti Direct Fidoo a.s., VIGO Alfa s.r.o. i dalších firem ve skupině VIGO a obchodních partnerů je dobrovolné a svobodné. Souhlas je platný do svého odvolání.

2. Jak můžete svůj souhlas odvolat?

Udělený souhlas můžete odvolat kdykoli např. napsáním e-mailu (z e-mailové adresy, kterou máte u nás evidovanou) na info@direct.cz nebo telefonátem na naši Klientskou linku 221 221 221. V souvislosti s odvoláním souhlasu vás požádáme o prokázání totožnosti a zeptáme se vás, pro který typ zpracování svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláváte.

Úplná pravidla soutěže najdete zde.